سفارش آنلاین غذا از بهترین رستوران یزد(بیرون بر) : رستوران شقایق

نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

  نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان "رستوران شقایق "


به ازای هر 100.000 ريال خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید
در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.


 گروه فعال :مشترکینی که امتیازات ایشان بین 0-30امتیاز باشد به عنوان مشتری غیرفعال محسوب می گردند.  گروه برنزی :مشترکینی که امتیازات ایشان بین 30-50 امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

5 % هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.
توجه: مشتریان گروه برنزی که در فاصله یک ماه کمتر از سه دفعه خرید و امتیاز کمتر از 30 کسب کنند ،یک گروه تنزل می یابند.  گروه نقره ای :


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 50-90 امتیاز باشد به عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
7% هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.
توجه:

مشتریان گروه نقره ای که در فاصله یک ماه کمتر از پنج دفعه خرید و امتیاز کمتر از 50 کسب کنند ،یک گروه تنزل می یابند

. گروه طلایی:


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 90-130 امتیاز باشدبه عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

10% هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود. 

توجه:

مشتریان گروه طلایی که در فاصله یک ماه کمتر از هفت دفعه خرید و امتیاز کمتر از 90 کسب کنند ،یک گروه تنزل می یابند

.  گروه VIP :مشترکینی که امتیازات ایشان 130به بالا امتیاز باشد به عنوان مشتری VIP محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

13 % هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.

توجه: مشتریان گروه VIP

مشتریان گروه vip که در فاصله یک ماه کمتر ازده دفعه خرید و امتیاز کمتر از 130 کسب کنند ،یک گروه تنزل می یابند