در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

رستوران شقایق
کیفیت غذا - 3.5 از 4
87%
سرعت سرویس دهی - 3.3 از 4
83%
نحوه برخورد پرسنل - 3.7 از 4
91%
بسته بندی و رعایت نکات بهداشتی - 3.6 از 4
90%
3.51 از 4
از مجموع 3550 امتیاز