در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

رستوران شقایق
کیفیت غذا - 3.6 از 4
89%
سرعت سرویس دهی - 3.5 از 4
88%
نحوه برخورد پرسنل - 3.8 از 4
94%
بسته بندی و رعایت نکات بهداشتی - 3.7 از 4
93%
3.64 از 4
از مجموع 8861 امتیاز