در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

رستوران شقایق
کیفیت غذا - 3.6 از 4
91%
سرعت سرویس دهی - 3.6 از 4
90%
نحوه برخورد پرسنل - 3.8 از 4
95%
بسته بندی و رعایت نکات بهداشتی - 3.8 از 4
94%
3.70 از 4
از مجموع 15130 امتیاز