در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

رستوران شقایق

لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

در نظر سنجی سایت مجموعه شقایق شرکت کنید و هر هفته به قید قرعه برنده شوید

در نظر سنجی سایت مجموعه شقایق شرکت کنید و  هر هفته به قید قرعه برنده شوید

به نظرسنجی سفارش خود در سایت مجموعه شقایق شرکت کنید و سه شنبه های هر هفته به قید قرعه برنده 250000 ریال شارژ کیف پول شوید

قطعا موفقیت ما حاصل نظر های شماست